Juridische kennisgeving

 1. Homepage
 2. JURIDISCHE KENNISGEVING

JURIDISCHE KENNISGEVING

Juridische vermeldingen Optical Center

ÉBewerker

De website www.optical-center.com is gemaakt door het bedrijf; Optisch centrum – SAS Optisch Centrum, bedrijf; par acties vereenvoudigd, met een kapitaal van 10.000.000 euro, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Parijs onder nummer 382 372 993 en met maatschappelijke zetel te Parijs. op 74-76 rue Laugier 75017 Parijs (Frankrijk).

 • E-mailadres: contact@optical-center.com
 • Telefoon: 01 44 40 40 04
 • Klantenservice: 01 44 40 15 95
 • Intracommunautair btw-nummer FR95 382 372 993
 • Toestemmingsnummer voor de uitoefening van het beroep van brillenopticien: CPAM 752615948

 

Directeur publicatie: Zevouloun Perez (directeur e-commerce)

Ontwerp en productie van de Optical Center-website

Tobeweb< /span>

Adres: Strauss, 8, Jeruzalem

Té telefoon: 01-83-62-71-94, contact@tobeweb.eu

 

Optical Center-websitehosting

Amazon Web Diensten (AWS)
Adres: Burlington Plaza, Burlington Rd, Dublin 4, Ierland
Telefoon: +353 89 436 0393

 

Optical Center streeft ernaar om, naar beste vermogen, de nauwkeurigheid en actualisering van update van de informatie die op deze site wordt verspreid, en behoudt zich het recht voor om deze te corrigeren, om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud. Optical Center kan de nauwkeurigheid, precisie of volledigheid echter niet garanderen; bijgewerkte informatie; de lay-out op deze site.

Als gevolg hiervan wijst Optical Center alle verantwoordelijkheid af; :

 • voor elke onderbreking van de site;

 • voorkomende bugs;

 • voor eventuele onjuistheden of weglatingen in de informatie die beschikbaar is op de site;

 • voor enige schade als gevolg van frauduleuze inbraak door een derde partij die resulteert in: een wijziging van de bijgewerkte informatie; de lay-out op de site;

 • en meer in het algemeen voor alle directe en indirecte schade, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen, met inbegrip van in het bijzonder de kosten die kunnen ontstaan ​​als gevolg van de verwerving van goederen die op de site worden aangeboden, winstderving, goodwill, gegevens of enig ander verlies van immateriële eigendom dat zich op enig moment kan voordoen. vanwege iemands toegang tot de site of de onmogelijkheid om toegang of krediet verleend; tot alle informatie die direct of indirect van deze laatste afkomstig is.

 

Betaling in 3 termijnen gratis (alleen voor Europees Frankrijk)

Financieringsaanbieding met verplichte bijdrage, gereserveerd voor particulieren en geldig voor elke aankoop van 200€ tot 2000€. Onder voorbehoud van acceptatie door Oney Bank. U heeft 14 dagen om u af te melden. uw tegoed.


Voorbeeld in 3 keer voor een aankoop van 200€, bijdrage van 100€, daarna 2 x 50€. Krediet over 2 maanden tegen een vast APR van 0%. Financieringskosten 0€.

Oney Bank - SA met een kapitaal van 50.601.985€ - Avenue de Flandre 40 59 170
Cross - RCS Lille Metropole - 546 380 197 - n° Orias 07 023 261 www.orias.fr

 

Meld een bijwerking

 

De internetgebruiker kan verzenden naar de Nationale Veiligheidsdienst medicijnen en gezondheidsproducten elk rapport of waarschuwing over een product dat een ongewenst effect zou hebben via de volgende link:

https:// ansm.sante.fr/documents/reference/declarer-un-effet-desirable/comment-declarer-si-vous-etes-patient-ou-user< /span>

Wet- en regelgeving met betrekking tot brillenoptiek

De internetgebruiker vindt de wet- en regelgeving die van toepassing is op optische brillen onder de volgende links:

 • gezondheidscode openbare kunst. L. 4362-1 en z., D. 4362-1 en R. 4362-2 en z.
 • decreet van 13 april 2007 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000466996&categorieLien=cid

ODR (Online Geschillenbeslechting) Regelgeving

De verordening genaamd ODR (Online Dispute Resolution) is een buitengerechtelijke procedure die onafhankelijk, onpartijdig, transparant, efficiënt is,
snel en eerlijk voor de beslechting van geschillen die voortvloeien uit de online verkoop van goederen of diensten tussen verschillende EU-landen.

Met het ODR-platform (het online platform voor geschillenbeslechting), kunt u nu uw geschillen binnen de EU regelen via de volgende link:

http://eur-lex.europa.eu/ legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0524

Links

De site kan links naar andere websites of andere internetbronnen bevatten. Voorzover Optical Center heeft geen controle over deze sites en deze externe bronnen, Optical Center kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het bijwerken ervan. terbeschikkingstelling van deze sites en externe bronnen, en kan geen enkele verantwoordelijkheid dragen; met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten, diensten of ander materiaal dat beschikbaar is op of bij; van deze sites of externe bronnen. Bovendien kan Optical Center niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade of verlies bewezen of beweerd als gevolg van of in verband met het gebruik of het feit van vertrouwen in inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op deze externe sites of bronnen.

Neem contact met ons op

Bijstand en Advies

Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

0820 570 340

*(Prijs van een lokaal gesprek in Frankrijk)

Newsletter

Ontvang ons nieuws en aanbiedingen

De voordelen van Optical center

Koop met vertrouwen

Wederzijdse vergoeding

Wederzijdse vergoeding

Ontdek
Garantie 1 jaar

Garantie
1 jaar

Ontdek
Internet Exclusieve Prijzen

Internet Exclusieve Prijzen

Ontdek
Snelle bezorging

Snelle bezorging

Ontdek