Handvest persoonsgegevens

 1. Homepage
 2. Handvest persoonsgegevens

Handvest persoonsgegevens

om het Beleid voor gegevensbeheer te zien, klik op hier ,

Um die Richtlinien zur Datenverwaltung, klik op Zie hier

Para ver la Política de gestión de datos pincha aquí,

Als onderdeel van de toepassing van de verordening met betrekking tot gegevensbescherming, in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679  (hierna de “RGPD” en de Data Protection Act n°78-17 (hierna samen de “Verordening”), OPTICAL CENTER (hierna “Optical Center” of “we”) heeft een handvest van persoonlijke gegevens opgesteld dat het waarschijnlijk zal verzamelen en verwerken in de context van het gebruik van zijn diensten door gebruikers (hierna "u" genoemd), in overeenstemming met de vereisten van de verordeningen (hierna het "handvest voor persoonsgegevens").

Optical Center geeft aan dat het zich sterk inzet voor het respecteren van uw gegevens. een afgevaardigde tot Gegevensbescherming met wie contact kan worden opgenomen; per e-mail naar; dpo@optical-center.com.

Het beleid inzake persoonsgegevens van Optical Center kan worden gewijzigd. worden bijgewerkt dag volgens de wettelijke ontwikkelingen en/of uit te voeren gegevensverwerkingen. persoonlijk karakter dat we kunnen bereiken.

 

Privacybeleid van uw persoonlijke gegevens

Met name om te kunnen reageren op verzoeken, uw bestelling af te leveren, de se te garanderen ;veiligheid van uw gegevens of om uw mening te verzamelen over specifieke pagina's waarvoor we gegevens verzamelen om persoonlijk over jou. Optisch centrum hecht aan de gegevens verzamelen die nodig zijn voor de verwerking van uw verzoeken, bestanden en hun opvolging.

Optical Center behandelt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en met zorg om uw privacy te beschermen en te verbeteren .

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens die worden verwerkt op opticalcenter.fr , in het kader van een contractuele relatie met Optical Center of in het kader van prospectie door Optical Center ?

De beheerder van uw gegevens ;es is:

OPTISCH CENTRUM SAS

74/76 rue Laugier

75017 PARIJS< /span>

N° SIRENE: 382 372 993

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking in het kader van wedstrijden en evenementen georganiseerd door Optical Center op Facebook?

 

In deze context zijn er twee gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken:

- OPTISCH CENTRUM

- FACEBOOK, Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

 

Dit zijn de drie belangrijkste verplichtingen die we als gegevensbeheerder aangaan:< /span>< /span>

 

Gebruik beperkt tot maximaal

We delen uw persoonlijke gegevens nooit. zijn persoonlijk met derden zonder geldige reden of uw toestemming.

 

Verantwoordelijke behandeling< / sterk>

Wij beschermen en verwerken uw persoonlijke gegevens alsof het van ons is.

 

Transparant gebruik< / sterk>

We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor doeleinden die hieronder worden beschreven.

 

 

Met welk doel? s verwerken wij uw gegevens?

 

 

 • Beheer, administratie en levering van uw bestellingen, betaling van uw gemaakte bestellingen vindt online plaats, beheer van facturen, onbetaalde rekeningen, geschillen,
 • Teruggavebeheer door beveiliging en onderlinge,
 • Registratie en aanmaken van uw klantaccount om bestellingen op onze site te kunnen plaatsen < /span>
 • Klantrelatiebeheer in het algemeen< /span>
 • After-sales service,
 • Zakelijke prospectie:
 1. Het verzenden van nieuwsbrieven als de niet-client internetgebruiker hier uitdrukkelijk om heeft verzocht. Of de internetgebruiker van de klant al dan niet kan uitschrijven op elk gewenst moment met behulp van de opt-out-methode die wordt aangeboden op dit effect bij het verzenden van de informatie-e-mail,
 2. Stuur nieuwsbrieven per post voor om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen profiteren van onze promotionele aanbiedingen en nieuwe producten, stuurt Optical Center hiervoor brieven. Hoewel u geen klant bent van onze winkels, kunt u dergelijke post ook ontvangen. De regelgeving staat dit soort verzending zonder uw voorafgaande toestemming perfect toe. In ruil daarvoor zorgen wij ervoor dat: u in staat stellen uw recht op bezwaar uit te oefenen. U kunt het formulier invullen op; volgende pagina::https://www.optical-center.fr/contact. U moet ook weten dat Optical Center partners soms de taak toevertrouwt u brieven op naam te sturen zonder gegevens over u op te slaan of kennis te hebben, en zorgt ervoor dat het gebruikte papier voldoet aan de PEFC-normen, die de naleving van de regels van duurzaam bosbeheer certificeert.
 3. Marketing: we kunnen informatie over uw aankopen, bezoeken en zoekopdrachten op onze site gebruiken, en uw bestellingen om onze diensten te verbeteren en te analyseren, uw behoeften en interesses beter te begrijpen, onze advertenties en onze marketingcampagnes te targeten en onze inhoud en onze aanbiedingen te personaliseren,
 4. Site-onderhoud en -optimalisatie om de kwaliteit te controleren/verbeteren; van service, beschikbaarheid en de uitvoering van de dienst, om eventuele problemen of storingen op te lossen en om de site te beveiligen, in het bijzonder tegen fraude of usurpatie.

 

Op welke(n) ) ) rechtsgrond(en) waarop wij vertrouwen om uw gegevens te verwerken?

 

Uw gegevens worden verwerkt.

 •  met uw toestemming,
 •  op grond van een gerechtvaardigd belang (met name om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen in producten en diensten die identiek zijn aan of vergelijkbaar zijn met die waarvan u klant bent, om de veiligheid van de site te waarborgen en om kwaliteitsservice te bieden),
 •  op grond van een wettelijke verplichting of op grond van’ een contract met waarvan u partij bent (bijvoorbeeld de koopovereenkomst).

 

 

 

Wie delen we met uw gegevens en waarom?

Optical Center werkt alleen met partners die voldoen aan onze beveiligingsnormen.

In alle gevallen niet toestemming hebben om uw informatie te gebruiken voor enig ander doel dan beschreven in dit privacybeleid.

Uw gegevens worden alleen gedeeld ;es met gezondheidsorganisaties (OCAM,…) en onze onderaannemers om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken. Als zodanig kunnen we uw gegevens delen in het kader van geautomatiseerde verwerkingen. uw gegevens door onze IT-serviceproviders, betaling door onze banken en vertrouwde derde partijen, bestellen bij glasblazers, brillenfabrikanten, levering van uw bestelling door onze zakenpartners.

We beperken de tijd bewaren van uw gegevens – OPTICAL CENTER bewaart uw gegevens in overeenstemming met; zijn wettelijke verplichtingen voor de tijd die nodig is om het bereiken van de doeleinden van de verwerking en volgens de wettelijke verjaringstermijnen (bijvoorbeeld (1) in het kader van een commerciële relatie bewaren wij uw gegevens gedurende 5 jaar vanaf het einde van deze relatie en garantietermijnen; (2) bij ten minste één jaar voor gegevens met betrekking tot de uitoefening van persoonlijke rechten en meer in het bijzonder 6 jaar vanaf de uitoefening van een bezwaarschriftin overeenstemming met de aanbevelingen van de CNIL)

 

 

 

Wat zijn uw rechten over uw persoonlijke gegevens

Binnen de door de verordeningen gestelde limieten en de Wet Bescherming Persoonsgegevens, hebt u rechten op de gegevens die op u betrekking hebben. U kunt dus:

*  Verzoek toegang tot uw gegevens naar persoonlijk karakter : Door dit recht uit te oefenen, kunt u een kopie van de persoonlijke gegevens ontvangen. persoonlijk karakter dat we over u hebben en om te controleren of we het behandelen in overeenstemming met onze de toepasselijke wetgeving;

*  Verzoek om rectificatie van gegevens van persoonlijk karakter: over jou die we hebben. Door dit recht uit te oefenen, kunt u alle onvolledige of onjuiste informatie die we over u hebben, corrigeren;

*  Vraag het wissen van uw gegevens aan bij persoonlijk karakter: Door gebruik te maken van dit recht kunt u ons vragen uw persoonsgegevens te wissen. persoonlijk karakter als we geen legitieme redenen hebben om hun behandeling voortzetten. In de meeste van deze gevallen,   de diensten die wij aan u leveren, moeten worden beëindigd en de producten moeten worden verrekend met een saldo van nul om een ​​verwijdering van uw gegevens te bewerkstelligen.

*  Jij bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; Persoonlijkheid: waar de wettelijke basis voor de verwerking onze legitieme belangen zijn, om redenen die verband houden met: uw specifieke situatie;

* U kunt uw toestemming waarbij de wettelijke basis voor verwerking uw toestemming is;

* Verzoek beperking van de verwerking van uw gegevens aan; persoonlijke aard: Door gebruik te maken van dit recht kunt u ons vragen de verwerking van persoonsgegevens op te schorten. persoonlijk karakter met betrekking tot u;

* Verzoek overdraagbaarheid ; van uw gegevens naar persoonlijk karakter: Door dit recht uit te oefenen, kunt u persoonlijke gegevens ontvangen. persoonlijk karakter dat wij over u verwerken, in een gestructureerd, veelgebruikt formaat; en machinaal leesbaar en om ze door te geven aan een andere gegevensbeheerder zonder dat wij die belemmeren.

*Instellingenrichtlijnen voor de lot van uw postmortale gegevens.

U kunt uw rechten uitoefenen door een verzoek aan; onze service aan; onderstaand elektronisch adres. We zullen reageren op uw verzoek binnen 30 dagen door u een link te geven om uw gegevens gemakkelijk op te halen, behalve in speciale gevallen.

U kunt uw rechten uitoefenen via de online formulier: www.optical-center.fr/contact of schrijf ons op het hoofdkantoor van het Optical Center r – DPO – 74 rue Laugier, 75017 Parijs.

 

 

De functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van optisch centrum

Hij is de interne garant van de naleving van de gegevensverwerkingsactiviteiten van Optical Center. Hij beschikt over de nodige middelen om zijn rol zonder belangenconflicten uit te oefenen in overeenstemming met de verplichtingen en goede praktijken die Optical Center moet implementeren op het gebied van gegevensbescherming. persoonlijk karakter. Hij is uw aanspreekpunt voor elk verzoek met betrekking tot de verwerking van uw gegevens. U kunt contact met hem opnemen via; het volgende adres: dpo@optical-center.com

Bij afwezigheid van een res-oplossing van uw vraag, kunt u uw verzoek rechtstreeks indienen bij de CNIL, Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden, op www.cnil.fr .

 

 

Hoe garanderen we veiligheid van uw persoonsgegevens?

Hier zijn enkele manieren waarop we werken implementeren om je te helpen bescherm je identiteit en uw persoonlijke gegevens:

 • We versleutelen de persoonlijke gegevens die u ons via online formulieren stuurt. encryptietechnologieën om te voorkomen dat iemand uw informatie onderschept.
 • We slaan geen betalingsgegevens op, maar we gebruiken een alias om uw creditcard te identificeren met onze partner.
 • Onze medewerkers worden elk jaar getraind en geregulariseerd, op de hoogte van best practices om vertrouwelijkheid te garanderen; van uw persoonlijke gegevens.
 • We beschermen ons bedrijfsnetwerk thuis gebruikmakend van meerdere beveiligingslagen.
 • We gebruiken & fysieke beschermingsmaatregelen om de veiligheid te waarborgen; van onze medewerkers en die van hun apparatuur.
 • We gebruiken een combinatie van software en apparaten om ons netwerk te beschermen tegen mogelijke inbraken of kwetsbaarheden .
 • Onze IT-serviceproviders bestaan ​​uit beveiligingsprofessionals. die toezicht houden op beveiligingspraktijken; gerelateerd aan apparaten en applicaties.

 

Overdracht van uw gegevens ; persoonlijk karakter buiten de Europese Economische Ruimte

Alle persoonsgegevens verwerkt door Optical Center en/of zijn dienstverleners zijn gevestigd in de Europese Unie of in een geschikt land in de zin van artikel 45 van de AVG. Uw persoonlijke gegevens zullen niet worden overgedragen aan: persoonlijk karakter buiten deze landen.

Cookies gebruikt op de website van het optisch-centrum .fr

 

Een cookie is een tekstbestand dat te deponeren; op uw terminal (computer, tablet, telefoon, smartphone, enz.) tijdens het browsen op de site, en toestaan de uitgever om tijdens de geldigheidsperiode informatie op uw terminal te verzamelen of vast te leggen. De “ koekjes” genoemd in dit Statuut verwijzen ook naar; andere manieren om toegang te krijgen of automatisch informatie op uw terminal opslaan.

 

Optical Center gebruikt cookies bij het bestellen van de website :

 

 • Zorgen voor de werking van de site: het Dit zijn technische cookies, die altijd op uw terminal worden geplaatst en waarvoor uw toestemming niet nodig is;

 • Statistieken samenstellen en doelgroepmeting uitvoeren;< /span>

 • U gepersonaliseerde advertenties aanbieden  ;

 • Om u een menselijk, intelligent gesprek te bieden platform en flexibel.

 

De meerderheid persoonlijke gegevens die worden verzameld door de cookies die we op uw terminal plaatsen, worden geanonimiseerd. Wanneer echter niet-geanonimiseerde persoonsgegevens worden verzameld via cookies (IP-adres, cookiecode, enz.), houden we ons aan de gegevensregelgeving. persoonlijk karakter in de omgang met hen.

 

Cookies die op uw terminal zijn geplaatst, worden binnen een periode van maximaal 13 maanden na hun indiening. Cookies waarmee we uw toestemming kunnen bewaren, hebben een levensduur van 6 maanden; wij zullen daarom elke 6 maanden om uw toestemming vragen. We bewaren persoonlijke gegevens die via cookies zijn verzameld maximaal 25 maanden.

 

Voor meer informatie over de gebruikte cookies en onze dienstverleners/partners, klik op het rode logo onderaan; links van het terrein. U kunt uw cookievoorkeuren ook op elk moment wijzigen. door op dit logo te klikken.

 

Het is ook mogelijk om uw browser te configureren om zich geheel of gedeeltelijk te verzetten; tot het plaatsen van cookies op uw terminal.

 

Waarschuwing : als u de instellingen wijzigt, kan uw navigatie op de site worden beïnvloed. Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af! wat betreft de gevolgen van een gestoorde werking; van onze diensten, als gevolg van de onmogelijkheid; om de cookies te registreren of te raadplegen die nodig zijn voor hun werking en die u zou hebben geweigerd of verwijderd.

Hoe kan ik de beveiliging van mijn persoonlijke gegevens verhogen?

Optical Center kan de veiligheid niet garanderen van uw persoonsgegevens zonder uw medewerking. We raden u aan de volgende richtlijnen te volgen om uw persoonlijke gegevens zo goed mogelijk te beschermen:

- Gebruik complexe wachtwoorden en andere voor elk van uw internetaccounts.

- Deel nooit uw woorden .

- Log uit bij uw Optical Center account wanneer u een computer gebruikt die u met andere mensen deelt.

- Wijzig het wachtwoord van uw account minstens één keer per jaar.

- Installeer een erkend antivirusprogramma op uw computer.

     ;                     ;  ;                                         * * * *

Deze pagina toont altijd de nieuwste; herversie van het Handvest voor persoonsgegevens.

gewijzigd op 04/03/2022.

Als je vragen hebt, neem dan ;schreeuwt naar; het volgende adres: personaldata@optical-center.com

Neem contact met ons op

Bijstand en Advies

Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

0820 570 340

*(Prijs van een lokaal gesprek in Frankrijk)

Newsletter

Ontvang ons nieuws en aanbiedingen

De voordelen van Optical center

Koop met vertrouwen

Wederzijdse vergoeding

Wederzijdse vergoeding

Ontdek
Garantie 1 jaar

Garantie
1 jaar

Ontdek
Internet Exclusieve Prijzen

Internet Exclusieve Prijzen

Ontdek
Snelle bezorging

Snelle bezorging

Ontdek